Πλατεία Αριστοτέλους
Πλατεία Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη / Ιστοσελίδα