Αμφιθεατρο "Βεργινα" -Ε.Κ.Ε.Τ.Α
6ο χλμ Χαριλάου – Θέρμης 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη / Ιστοσελίδα