Αιθουσα "Ζεφυρος" -E.K.E.T.A
6ο χλμ Χαριλάου – Θέρμης 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη / Ιστοσελίδα