Επίδειξη εφαρμογών του έργου SEE-ITS
@Αίθουσα Ζέφυρος-E.K.E.T.A
22/9/2014 | 11.00-17.30
Πληροφορίες σχετικά με την Συνεδρία


Τύπος Ανοιχτή στο κοινό Εκδήλωση Εγγραφή
Demo ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ

Επίδειξη συνεργατικών συστημάτων ευφυών μεταφορών της Θεσσαλονίκης
@Ξενοδοχείο Makedonia Palace
24/9/2014 | 13.00-17.00
Πληροφορίες σχετικά με την Συνεδρία


Τύπος Ανοιχτή στο κοινό Εκδήλωση Εγγραφή
Demo ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ

Επίδειξη ITS Θεσσαλονίκη
Σημείο εκκίνησης @Ε.Κ.Ε.Τ.Α
25/9/2014 | 09.00-15.00
Πληροφορίες σχετικά με την Συνεδρία

Demo Tour to Intelligent Transport Systems in Thessaloniki. Tours start at CERTH. Participation is free of charge. Due to limited availability, registration is required here.


Τύπος Ανοιχτή στο κοινό Εκδήλωση Εγγραφή
DEMO ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ


Ανοικτή Επίσκεψη ΙΜΕΤ
@Ε.Κ.Ε.Τ.Α - ΙΜΕΤ
26/9/2014 | 12.30-13.30
Πληροφορίες σχετικά με την Συνεδρία


Τύπος Ανοιχτή στο κοινό Εκδήλωση Εγγραφή
DEMO ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ

Βραδιά Ερευνητή
@Πλατεία Αριστοτέλους
26/9/2014 | 18.00-21.30
Πληροφορίες σχετικά με την Συνεδρία

During the event “Researcher’s Night”, technological solutions developed by the Hellenic Institute of Transport will be demonstrated. The aim is to provide citizens with the possibility of getting to know research activities taking place in Thessaloniki in the fields of smart mobility.


Τύπος Ανοιχτή στο κοινό Εκδήλωση Εγγραφή
DEMO ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ