Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) συνδιοργανώνουν με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης την «Εβδομάδα Έξυπνης Κινητικότητας Θεσσαλονίκης: το μέλλον των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών


Η διοργάνωση στοχεύει στα ακόλουθα:


Κάθε ημέρα της εβδομάδας θα υπάρχουν ανοιχτές προς το κοινό και τους φορείς εκδηλώσεις, συναντήσεις ανταλλαγής απόψεων για το θέμα καθώς και δράσεις επίδειξης της λειτουργίας των τεχνολογικών συστημάτων έξυπνης και βιώσιμης κινητικότητας στη Θεσσαλονίκη.