Εναρκτήριες ομιλίες – Εβδομάδα Έξυπνης Κινητικότητας Θεσσαλονίκης: το μέλλον των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών
@Αμφιθέατρο "Βεργίνα"-Ε.Κ.Ε.Τ.Α
22/9/2014 | 09.15-11.00
Πληροφορίες σχετικά με την Συνεδρία

Ομιλητές Παρουσιάσεις
Γιώργος Γιαννόπουλος Ο ρόλος του Ι.ΜΕΤ. στην ανάπτυξη των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών
Γεωργία Αϋφαντοπούλου Εβδομάδα Έξυπνης Κινητικότητας Θεσσαλονίκης: Στόχοι της εκδήλωσης
Ροδάνθη Σφακιανάκη Η εθνική στρατηγική για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών στην Ελλάδα
Roberta Calcina Επιτεύγματα του προγράμματος SEE στην έξυπνη κινητικότητα
Pierpaolo Tona Το πρόγραμμα Central European Facility και τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών στους διευρωπαϊκούς άξονες
Ευάγγελος Μητσάκης Επισκόπηση του έργου SEE-ITS


Τύπος Ανοιχτή στο κοινό Εκδήλωση Εγγραφή
Προφορική ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

Ευφυή Συστήματα Μεταφορών για έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα: Η ευρωπαϊκή και διεθνής εμπειρία
@Αμφιθέατρο "Βεργίνα"-Ε.Κ.Ε.Τ.Α
22/9/2014 | 11.30-13.15
Πληροφορίες σχετικά με την Συνεδρία

Προεδρεύων
Wolfgang Kernstock


Ομιλητές Παρουσιάσεις
Jean-Charles Pandazis Συνεργατικά συστήματα και υπηρεσίες κινητικότητας για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
Zeljko Jeftic Μείωση κατανάλωσης ενέργειας στις αστικές εμπορευματικές διανομές μέσω των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών
Giacomo Somma Συνεργατικά συστήματα κινητικότητας για ασφαλείς και βιώσιμες μετακινήσεις
Gonzalo Alcaraz Συνεργατικά συστήματα κινητικότητας για αποδοτικότερες μετακινήσεις
Ζήσης Σαμαράς Μείωση εκπεμπόμενων ρύπων μέσω της εφαρμογής Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών
Lina Konstandinopoulou Εφαρμογές συνεργατικών συστημάτων στις εμπορευματικές μεταφορές
Wolfgang Kernstock Σύνοψη και συμπεράσματα


Τύπος Ανοιχτή στο κοινό Εκδήλωση Εγγραφή
Προφορική ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

Δράσεις επίδειξης Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών στα πλαίσια του έργου SEE-ITS
@Αμφιθέατρο "Βεργίνα"-Ε.Κ.Ε.Τ.Α
22/9/2014 | 14.15-15.15
Πληροφορίες σχετικά με την Συνεδρία

Προεδρεύων
Robert Rijavec


Ομιλητές Παρουσιάσεις
Παναγιώτης Ιορδανόπουλος Συστήματα πληροφόρησης μετακινούμενων με χρήση νέων πηγών δεδομένων
Martin Dirnwöber Συνεργατικά συστήματα κινητικότητας για παροχή πληροφοριών σε οδηγούς/td>
Levente Zubriczky Συστήματα πληροφόρησης για φιλικά προς το περιβάλλον μέσα μετακίνησης
Rumen Mihailov Ευφυή Συστήματα Μεταφορών για αυξημένη ασφάλεια και προστασία
Mihai Niculescu Συστήματα σχεδιασμού πολυτροπικών μετακινήσεων
Jonathan Rossetti Ευφυή Συστήματα Μεταφορών για εμπορευματικές μεταφορές


Τύπος Ανοιχτή στο κοινό Εκδήλωση Εγγραφή
Προφορική ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

Επίδειξη εφαρμογών του έργου SEE-ITS
@Αίθουσα Ζέφυρος-E.K.E.T.A
22/9/2014 | 15.15-15.45
Πληροφορίες σχετικά με την Συνεδρία


Τύπος Ανοιχτή στο κοινό Εκδήλωση Εγγραφή
Επίδειξη ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

Αξιολόγηση επιπτώσεων των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών
@Αμφιθέατρο "Βεργίνα"-Ε.Κ.Ε.Τ.Α
22/9/2014|16.00-17.30
Πληροφορίες σχετικά με την Συνεδρία

Προεδρεύων
Γιάννης Τυρινόπουλος


Πληροφορίες σχετικά με την Συνεδρία

Ομιλητές Παρουσιάσεις
Josep Maria Salanova Grau Μέθοδοι αξιολόγησης επιπτώσεων Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών
Jean-Charles Pandazis Μεθοδολογίες αξιολόγησης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στις μεταφορές
Παναγιώτης Παπαϊωάννου Αναλύσεις κόστους-οφέλους για την αξιολόγηση Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών
Κωνσταντίνος Αντωνίου Ευφυή Συστήματα Μεταφορών για την διαχείριση της στάθμευσης
Ευτυχία Ναθαναήλ Αξιολόγηση επιπτώσεων Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών στις αστικές εμπορευματικές μεταφορές
Γιάννης Τυρινόπουλος Σύνοψη και συμπεράσματα


Τύπος Ανοιχτή στο κοινό Εκδήλωση Εγγραφή
Προφορική ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

Επίδειξη εφαρμογών του έργου SEE-ITS
@Αίθουσα Ζέφυρος-E.K.E.T.A
22/9/2014 | 11.00-17.30
Πληροφορίες σχετικά με την Συνεδρία


Τύπος Ανοιχτή στο κοινό Εκδήλωση Εγγραφή
Επίδειξη ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ

Έναρξη και επισκόπηση πρώτης ημέρας
@Αμφιθέατρο "Βεργίνα"-Ε.Κ.Ε.Τ.Α
23/9/2014 | 09.00-09.15
Πληροφορίες σχετικά με την Συνεδρία

Ομιλητές
Ευάγγελος Μητσάκης


Τύπος Ανοιχτή στο κοινό Εκδήλωση Εγγραφή
Προφορική ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

Το μέλλον των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών: επιταχύνοντας την ανάπτυξη και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους πολίτες
@Αμφιθέατρο "Βεργίνα"-Ε.Κ.Ε.Τ.Α
23/9/2014 | 09.15-11.00
Πληροφορίες σχετικά με την Συνεδρία

Προεδρεύων
Rumen Mihailov


Ομιλητές Παρουσιάσεις
Johanna-Despoina Tzanidaki Διασύνδεση οχήματος και συστημάτων διαχείρισης κυκλοφορίας: Η πλατφόρμα καινοτομίας TM20
Lina Konstandinopoulou Συνέργειες στην εφαρμογή των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών
Βασίλης Μιζάρας Μελλοντικές τάσεις της βιομηχανίας Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών
Γιάννης Γκούφας Τεχνολογίες κινητικότητες για έξυπνες πόλεις
Αθανάσιος Σαραμούρτσης Το πολιτικό πλαίσιο για την εφαρμογή των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών
Wolfgang Kernstock Ολοκληρωμένα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών κατά μήκος των διευρωπαϊκών αξόνων
Rumen Mihailov Σύνοψη και συμπεράσματα


Τύπος Ανοιχτή στο κοινό Εκδήλωση Εγγραφή
Προφορική ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

Εθνικοί Οργανισμοί Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών: Ο ρόλος, τα επιτεύγματα και οι βλέψεις τους για το μέλλον
@Αμφιθέατρο "Βεργίνα"-Ε.Κ.Ε.Τ.Α
23/9/2014 | 11.30-13.00
Πληροφορίες σχετικά με την Συνεδρία

Προεδρεύων
Roman Srp


Ομιλητές Παρουσιάσεις
Wolfgang Kernstock ITS Austria
Dorin Dumitrescu ITS Romania
Rumen Mihailov ITS Bulgaria
Laura Franchi TTS Italia
Robert Rijavec ITS Slovenia
Angelos Amditis ITS Hellas
Roman Srp ITS Czech and Slovakia, ITS Nationals & concluding remarks


Τύπος Ανοιχτή στο κοινό Εκδήλωση Εγγραφή
Προφορική ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

Προοπτικές για διασυνοριακές συνεργασίες και κεφαλαιοποίηση
@Αμφιθέατρο "Βεργίνα"-Ε.Κ.Ε.Τ.Α
23/9/2014 | 13.00-13.30
Πληροφορίες σχετικά με την Συνεδρία

Ομιλητές
Ευάγγελος Μητσάκης


Τύπος Ανοιχτή στο κοινό Εκδήλωση Εγγραφή
Προφορική ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

Τελετή λήξης του έργου SEE-ITS (μόνο για τους εταίρους του έργου)
@Αμφιθέατρο "Βεργίνα"-Ε.Κ.Ε.Τ.Α
23/9/2014 | 14.30-16.00
Πληροφορίες σχετικά με την Συνεδρία


Τύπος Ανοιχτή στο κοινό Εκδήλωση Εγγραφή
Τεχνική συνάντηση ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Πολιτικές για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών
@Ξενοδοχείο Makedonia Palace
24/9/2014 | 10.00-12.00
Πληροφορίες σχετικά με την Συνεδρία

Χρόνος Παρουσιάσεις Ομιλητές
10.00-10.15 Καλωσόρισμα από τους διοργανωτές Απόστολος Τζιτζικώστας
Γιώργος Γιαννόπουλος
10.15–10.30 Προτεραιότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών για την περίοδο 2014-2020 Απόστολος Τζιτζικώστας
10.30–10.45 Σχέδιο δράσης για έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη Γιάννης Μπουτάρης
10.45–11.00 Συνεργασίες φορέων και ο ρόλος της έρευνας στις έξυπνες πόλεις Γεωργία Αϋφαντοπούλου
11.00–11.15 Οι εξελίξεις στα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και το μέλλον των συνεργατικών συστημάτων Giacomo Somma
11.15–12.00 Τοποθετήσεις, Ερωτήσεις, Συζήτηση


Τύπος Ανοιχτή στο κοινό Εκδήλωση Εγγραφή
Προφορική ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

Βράβευση έξυπνων βιώσιμων λύσεων κινητικότητας
@Ξενοδοχείο Makedonia Palace
24/9/2014 | 12.00-13.00
Επίδειξη συνεργατικών συστημάτων ευφυών μεταφορών της Θεσσαλονίκης
@Ξενοδοχείο Makedonia Palace
24/9/2014 | 13.00-17.00
Πληροφορίες σχετικά με την Συνεδρία


Τύπος Ανοιχτή στο κοινό Εκδήλωση Εγγραφή
Επίδειξη ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ

COMPASS4D Συνάντηση Εταίρων (Ημέρα 1, Μέρος 1)
@Ξενοδοχείο Makedonia Palace
24/9/2014 | 14.00-16.15
Πληροφορίες σχετικά με την Συνεδρία


Τύπος Ανοιχτή στο κοινό Εκδήλωση Εγγραφή
Τεχνική συνάντηση ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

COMPASS4D Συνάντηση Εταίρων (Day 1, Part 2)
@Ξενοδοχείο Makedonia Palace
24/9/2014 | 16.30-18.00
Πληροφορίες σχετικά με την Συνεδρία


Τύπος Ανοιχτή στο κοινό Εκδήλωση Εγγραφή
Τεχνική συνάντηση ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

COMPASS4D Συνάντηση Εταίρων (Day 2, Part 1)
@Αμφιθέατρο "Βεργίνα"-Ε.Κ.Ε.Τ.Α
25/9/2014 | 08.30-11.00
Πληροφορίες σχετικά με την Συνεδρία


Τύπος Ανοιχτή στο κοινό Εκδήλωση Εγγραφή
Τεχνική συνάντηση ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

COMPASS4D Συνάντηση Εταίρων (Day 2, Part 2)
@Αμφιθέατρο "Βεργίνα"-Ε.Κ.Ε.Τ.Α
25/9/2014 | 11.30-12.30
Πληροφορίες σχετικά με την Συνεδρία


Τύπος Ανοιχτή στο κοινό Εκδήλωση Εγγραφή
Τεχνική συνάντηση ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

COMPASS4D Συνάντηση Εταίρων (Day 2, Part 3)
@Αμφιθέατρο "Βεργίνα"-Ε.Κ.Ε.Τ.Α
25/9/2014 | 13.30-16.00
Πληροφορίες σχετικά με την Συνεδρία


Τύπος Ανοιχτή στο κοινό Εκδήλωση Εγγραφή
Τεχνική συνάντηση ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

COMPASS4D Συνάντηση Εταίρων (Day 2, Part 4)
@Αμφιθέατρο "Βεργίνα"-Ε.Κ.Ε.Τ.Α
25/9/2014 | 16.30-17.00
Πληροφορίες σχετικά με την Συνεδρία


Τύπος Ανοιχτή στο κοινό Εκδήλωση Εγγραφή
Τεχνική συνάντηση ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

Επίδειξη ITS Θεσσαλονίκη
Σημείο εκκίνησης @Ε.Κ.Ε.Τ.Α
25/9/2014 | 09.00-15.00
Πληροφορίες σχετικά με την Συνεδρία

Επίδειξη ITS Θεσσαλονίκη Η περιήγηση θα ξεκινήσει από τις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Λόγω περιορισμένων θέσεων, απαιτείται εγγραφή Εδώ.


Τύπος Ανοιχτή στο κοινό Εκδήλωση Εγγραφή
Επίδειξη ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ


COMPASS4D Συνάντηση Εταίρων (Day 3, Part 1)
@Αμφιθέατρο "Βεργίνα"-Ε.Κ.Ε.Τ.Α
26/9/2014 | 09.00-10.30
Πληροφορίες σχετικά με την Συνεδρία


Τύπος Ανοιχτή στο κοινό Εκδήλωση Εγγραφή
Τεχνική συνάντηση ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

COMPASS4D Συνάντηση Εταίρων (Day 3, Part 2)
@Αμφιθέατρο "Βεργίνα"-Ε.Κ.Ε.Τ.Α
26/9/2014 | 10.45-12.30
Πληροφορίες σχετικά με την Συνεδρία


Τύπος Ανοιχτή στο κοινό Εκδήλωση Εγγραφή
Τεχνική συνάντηση ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

Ανοικτή Επίσκεψη ΙΜΕΤ
@Ε.Κ.Ε.Τ.Α - ΙΜΕΤ
26/9/2014 | 12.30-13.30
Πληροφορίες σχετικά με την Συνεδρία


Τύπος Ανοιχτή στο κοινό Εκδήλωση Εγγραφή
Επίδειξη ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ

Βραδιά Ερευνητή
@Πλατεία Αριστοτέλους
26/9/2014 | 18.00-21.30
Πληροφορίες σχετικά με την Συνεδρία

Η βραδιά Ερευνητή είναι μια γιορτή για την επιστήμη και την έρευνα που διοργανώνεται κάθε χρόνο σε περισσότερες από 300 πόλεις στην Ευρώπη . Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης «Βραδιά Ερευνητή» το Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών θα επιδεικνύει τεχνολογικές λύσεις που έχει αναπτύξει. Στόχος του ΙΜΕΤ είναι να ενημερώσει τους πολίτες σχετικά με τις ερευνητικές δράσεις που υλοποιούνται στην πόλη της Θεσσαλονίκης στο τομέα της έξυπνης μετακίνησης.


Τύπος Ανοιχτή στο κοινό Εκδήλωση Εγγραφή
Επίδειξη ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ