Γεωργία Αϋφαντοπούλου
Οργανισμός:ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ| Θέση : Διευθύντρια Ερευνών
Ελλάδα
Gonzalo Alcaraz
Οργανισμός:SWARCO MIZAR | Θέση : Υπεύθυνος Μονάδας Καινοτομίας
Ιταλία
Άγγελος Αμδίτης
Οργανισμός:ITS Hellas | Θέση : Πρόεδρος
Ελλάδα
Κωνσταντίνος Αντωνίου
Οργανισμός:Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο | Θέση : Αναπ.Καθηγητής
Ελλάδα
Roberta Calcina
Οργανισμός:SEE JTS | Θέση : Εκπρόσωπος Διαχειριστικής Αρχής
Ευρωπαϊκή Ένωση
Martin Dirnwöber
Οργανισμός:Austriatech | Θέση :Τοπικός Συντονιστής Διαδικασίων Ανάπτυξης C - ITS, Καινοτομίας, Ecomobility
Αυστρία
Dorin Dumitrescu
Οργανισμός:ITS Romania | Θέση : Πρόεδρος
Ρουμανία
Laura Franchi
Οργανισμός:TTS Italia | Θέση : Υπεύθυνος Επικοινωνίας
Ιταλία
Γεώργιος Γιαννόπουλος
Οργανισμός:ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ| Θέση : Διευθυντής
Ελλάδα
Γιάννης Γκούφας
Οργανισμός:IBM | Θέση : Μηχανικός Λογισμικού - Ερευνητής
Ιρλανδία
Παναγιώτης Ιορδανόπουλος
Οργανισμός:ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ|Θέση :Ερευνητικό Προσωπικό
Ελλάδα
Zeljko Jeftic
Οργανισμός:IRU | Θέση : Επικεφαλής προγραμμάτων IRU
Βέλγιο
Wolfgang Kernstock
Οργανισμός:Austriatech | Θέση : Τοπικός Συντονιστής Υποστήριξης πολιτικών ITS ; Συστήματων Κινητικότητας &Ανάπτυξης ITS
Αυστρία
Λίνα Κωνσταντινοπούλου
Οργανισμός:ERTICO | Θέση : Υπεύθυνος Έργου
Βέλγιο
Ιωάννης Κοτσόπουλος
Οργανισμός:Δήμος Πατρών | Θέση : Υπεύθυνος Έργου
Ελλάδα
Rumen Mihailov
Οργανισμός:ITS Bulgaria | Θέση : Πρόεδρος
Βουλγαρία
Ευάγγελος Μητσάκης
Οργανισμός:ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ|Θέση : Ερευνητής Γ
Ελλάδα
Βασίλης Μιζάρας
Οργανισμός:Infotrip | Θέση : Διευθύνων Σύμβουλος
Ελλάδα
Γιάννης Μπουτάρης
Οργανισμός:Δήμος Θεσσαλονίκης | Θέση : Δήμαρχος
Ελλάδα
Mihai Niculescu
Οργανισμός:ITS Romania | Θέση :Γενικός Διευθυντής
Ρουμανία
Jean-Charles Pandazis
Οργανισμός:ERTICO | Θέση : Επικεφαλής Τομέα EcoMobility
Βέλγιο
Παναγιώτης Παπαιωάννου
Οργανισμός: ΑΠΘ | Θέση : Καθηγητής
Ελλάδα
Robert Rijavec
Οργανισμός:University of Ljubljana | Θέση : Καθηγητής
Σλοβενία
Jonathan Rossetti
Οργανισμός:ITL | Θέση : Υπεύθυνος Έργου
Ιταλία
Josep Maria Salanova Grau
Οργανισμός:ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ|Θέση : Ερευνητικό Προσωπικό
Ελλάδα
Ζήσης Σαμαράς
Οργανισμός:ΑΠΘ | Θέση : Καθηγητής
Ελλάδα
Ροδάνθη Σφακιανάκη
Οργανισμός:Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων | Θέση : Ειδικός ITS -Υπέυθυνως Διεθνών Σχέσεων
Ελλάδα
Giacomo Somma
Οργανισμός:ERTICO | Θέση : Project Manager
Βέλγιο
Αθανάσιος Σαραμούρτσης
Οργανισμός:Εγνατία Οδός Α.Ε. | Θέση : Τμηματάρχης Η/Μ Τομέα Λειτουργίας, Εκμετάλλευσης & Συντήρησης
Ελλάδα
Roman Srp
Οργανισμός:Czech and Slovak ITS&S & ITS Nationals |Θέση : Πρόεδρος
Τσεχία
Pierpaolo Tona
Οργανισμός:INEA Executive Agency | Θέση : Υπεύθυνος Έργου
Βέλγιο
Johanna-Despoina Tzanidaki
Οργανισμός:TomTom International Traffic Foundation |Θέση : Διευθυντής Λειτουργίας Συντήρησης και Εκμετάλευσης
Ολλανδία
Απόστολος Τζιτζικώστας
Οργανισμός:Περιφέρεια Κεντρικής Μακέδονίας | Θέση : Περιφερειάρχης
Ελλάδα
Levente Zubriczky
Οργανισμός:KKK | Θέση : Υπεύθυνος Έργου
Ουγγαρία
Ευτυχία Ναθαναήλ
Οργανισμός:ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ & Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας & Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | Θέση Καθηγήτρια
Ελλάδα